Τα Πεπραγμένα
Κεντρική σελίδα Το Σχολείο Οι Καθηγητές Η Ιστορία Τα Πεπραγμένα Οι Δραστηριότητες

 

Υλοποιημένες Δράσεις

Στο έργο τους οι εκπαιδευτικοί συνεπικουρούνται από τους φιλότιμους και δραστήριους γονείς που προσπάθησαν να στηρίξουν ποικιλότροπα τη λειτουργία του σχολείου με ελαχιστοποίηση των "κραδασμών" από καταλήψεις και διάφορα προβλήματα που προέρχονταν από τον περίγυρό του.


Στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων οι μαθητές του Γυμνασίου Δροσιάς πραγματοποίησαν εκπαιδευτικά ταξίδια στην Ιταλία (SOCRATES-LINGUA) το 1997 και το 1998 (SOCRATES-COMENIUS), στην Φινλανδία (SOCRATES-COMENIUS) και το 1999, στην Αμερική (ανταλλαγή μαθητών) και στην Πολωνία (SOCRATES). 


Επίσης στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης έγιναν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Σουφλί, Μπουραζάνι, Ζάκυνθος, Ολυμπία, Κερκίνη, Πρέσπες, Λαύριο).
Στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων και της αγωγής υγείας οι μαθητές επισκέφθηκαν μουσεία, θέατρα, κινηματογράφους, εθνικούς δρυμούς…


Επίσης έχουν πραγματοποιηθεί ποικίλα πολιτιστικά, αθλητικά και ψυχαγωγικά δρώμενα. Η συμμετοχή του σχολείου σε εράνους και ανθρωπιστικές μη κερδοσκοπικές δράσεις φιλανθρωπικών φορέων υπήρξε συστηματική.
Χαρακτηριστική είναι η υλοποίηση εκδηλώσεων συμπαράστασης στους λαούς της πρώην Γιουγκοσλαβίας και στο λαό του Ιράκ.
Οι χώροι του σχολείου μας, είναι ένα "περιβόλι" φαντασίας και δημιουργίας, όπου εκτίθενται τα δημιουργήματα των μαθητών και των καθηγητών. Αυτές τις δημιουργίες χαρακτηρίζει το μεράκι, η ευαισθησία και η αγάπη των παιδιών γι' αυτό που κάνουν.
 

[κορυφή]