Μετεγγραφές

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Α. ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Για τη μεταγραφή ενός μαθητή από το Γυμνάσιο Δροσιάς σε άλλο Γυμνάσιο, είναι απαραίτητα τα ακόλουθα βήματα: 

1. Ο κηδεμόνας προσκομίζει στο σχολείο μας δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι διαμένει σε περιοχή δικαιοδοσίας του άλλου σχολείου (πχ. μισθωτήριο συμβόλαιο, λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ στο όνομα του γονέα), με το οποίο αποδεικνύεται η νέα διεύθυνση. 

2. Παραλαμβάνει από το δικό μας σχολείο Σημείωμα Μετεγγραφής, το οποίο οφείλει να προσκομίσει στο άλλο σχολείο. 

3. Από το άλλο σχολείο παραλαμβάνει ένα Σημείωμα Αποδοχής, το οποίο θα πρέπει να φέρει στο Γυμνάσιο Δροσιάς, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

 

Β. ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ

Η αντίστροφη διαδικασία ακολουθείται για τη μετεγγραφή μαθητή ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ στο Γυμνάσιο Δροσιάς: 

1. Ο κηδεμόνας προσκομίζει στο άλλο σχολείο, στο οποίο ανήκει ο μαθητής, δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι διαμένει σε περιοχή δικαιοδοσίας του Γυμνασίου Δροσιάς (πχ. μισθωτήριο συμβόλαιο, λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ στο όνομα του γονέα), με το οποίο αποδεικνύεται η νέα διεύθυνση.

2. Παραλαμβάνει από τον Διευθυντή του άλλου σχολείου Σημείωμα Μετεγγραφής, το οποίο οφείλει να προσκομίσει στη Διευθύντρια, στο Γυμνάσιο Δροσιάς.

3. Από το Γυμνάσιο Δροσιάς παραλαμβάνει ένα Σημείωμα Αποδοχής, το οποίο θα πρέπει να προσκομίσει στο άλλο σχολείο, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

Οι περιοχές δικαιοδοσίας των σχολείων ορίζονται από τη χωροταξική κατανομή, στην οποία έχει προβεί ο Δήμος Διονύσου και έχει εγκριθεί από τη Διεύθυνση Β΄θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής.